HMS-mål og miljøpolicy Innherred Entreprenør AS

Klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel

HMS-mål

Vårt systematiske HMS-arbeid skal bidra til lavest mulig sykefravær og høy grad av trivsel

 

MÅL korttidssykefravær <3%

 

Gjennom opplæring og systematisk rapporteringsarbeid skal antall uhell og skadeomfang stadig reduseres

MÅL Avvik 1 per ansatt per måned 

 

 

Vi skal benytte miljøvennlige varer og produsere minst mulig avfall

 

MÅL sorteringsgrad 90%  

 

 

For å nå disse målene er vi avhengige av at hele virksomheten er kjent med og bidrar i vårt kontinuerlige og systematiske HMS-arbeid.

I tillegg skal det minimum foretas en gjennomgang av HMS-målsetningene årlig for å vurdere måloppnåelse samt behov for å sette nye HMS-målsetninger for virksomheten.

 

Miljøpolicy 

Innherred entreprenør AS jobber for kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på miljøet.

 

Innherred entreprenør AS skal vektlegge og integrere miljøhensyn tidlig i planlegging og gjennomføring av prosjekter og ved innkjøp av produkter og materialer. Alle prosjekter skal gjennomføres med sterkt miljøfokus.

 

Innherred entreprenør AS vil ha en åpen, konstruktiv og proaktiv dialog med kunder, samarbeidspartnere, leverandører, myndigheter og lokalsamfunn for å redusere miljøpåvirkning