VIP Senter

Prosjekttype: Totalentreprise
Oppdragsgiver: SIWA
Periode: 2019-2020
Kontraktsum: 46 000 000,-
Beskrivelse: Totalrehabilitering av kontorbygg bygningsmessig og teknisk.