Ole Vig

Prosjekttype: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune
Periode: 2020-2020
Kontraktsum: 20 500 000,- eks mva
Beskrivelse: Utvidelse av undervisningsfløy og verkstedhall ved Ole Vig – sutterøy

Prosjekttype: Bygningsmessig entreprise
Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune
Periode: 2020-2020
Kontraktsum: 8 500 000,- eks mva
Beskrivelse: Ombygging av undervisningsfløy ved Ole Vig – Bygg G