Nytt flisfyringsanlegg

Prosjekttype: Landbruk
Oppdragsgiver: Ola Grenne
Periode: Mai – juli 2019
Kontraktsum: kr. 260.000,- eks mva
Beskrivelse: Nytt flisfyringsanlegg på gården til Ola Grenne på Åsen.