Kjønstad Vestre

18 leiligheter fordelt på to blokker under oppføring.