Innherred Renovasjon

Prosjekttype: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Innherred renovasjon
Periode: 2019-2020
Kontraktsum: 11 700 000,- eks mva
Beskrivelse: Utvidelse av administrasjonsbygg for Innherred renovasjon og Retura