Frol barne-og avlastningsboliger

Prosjekttype: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Frol Barne og avlastningsbolig
Periode: 2018-2019
Kontraktsum: 31 600 000,- eks mva
Beskrivelse: Ny Avlastningsbolig for Levanger kommune, Bygget er oppført i massiv tre, med solceller på tak.