Boligblokk

Oppstart av ny boligblokk på Nesset i Levanger.