Barnehage på Folkheim Frosta

Prosjekttype: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Frosta Kommune
Periode: 2018-2019
Kontraktsum: 13 500 000,- eks mva
Beskrivelse: Ny barnehage for Frosta Kommune