Åsen kirke

Prosjekttype: Bygningsmessig entreprise
Oppdragsgiver: Langnes og Bakkan
Periode: 2019
Kontraktsum: 1 000 000 eks mva
Beskrivelse: Utbedring av råteskadet spir og tårn ved Åsen Kirke