Hofstad transformatorstasjon

Prosjekttype:
Oppdragsgiver: Statnett
Periode: Februar – mai 2020
Kontraktsum: kr. 960.000,- eks mva
Beskrivelse: Utvidelse av Hofstad transformatorstasjon. Støp av fundamenter til innstrekk master.